• Työnohjaus • Koulutustarjontaa • Tutkimus ja kehitys • Arvostava vuorovaik. • Toiminnallisuus • Lyhyt biografia • Referenssit • Yhteystiedot • työnohjaus, ratkaisukeskeisyys, ratkaisukeskeinen työnohjaus, työnohjaus, arvostava vuorovaikutus, työhyvinvointi, coach, coaching,  työnohjaus, voivavarakeskeisyys, työnohjaus, ratkaisukeskeisyys

TYÖNOHJAUS, TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS

ARVOSTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN AVULLA

 

Työyhteisönne tarina on kehittämisen arvoinen.

Kanssanne sitä kehittää Frogleap Oy ja  PekkaVäänänen

Systeeminen sekä ratkaisukeskeinen viitekehys ovat lähellä sydäntäni hahmottaessani ilmiöitä, ympäristöä ja käsitystäni todellisuudesta. Työssäni en kuitenkaan halua lukkiutua tiukasti tiettyyn -ismiin tai puhdasoppisuuteen. Käytettävästä  lähestymistavasta riippumatta tärkeintä on arvostava ilmapiiri, jossa on turvallista keskustella, luoda uutta ja käsitellä vaikealtakin tuntuvia asioita.

 Asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtevä työtavan valinta on luontainen tapani työskennellä. Se mahdollistaa prosessien muodostumisen tuloksellisiksi, uutta luoviksi tutkimusmatkoiksi. Näillä matkoilla tienviittoina toimivat arvot, unelmat, toivo, edelliset onnistumiset, asiakkaan tavoitteet,  tarinat,  sekä asiakkaiden monipuoliset taidot ja rikas kokemusmaailma.

 Asiakaskuntani on muodostunut ja muodostuu hyvin laajasta ja värikkäästä ammattikuntien kirjosta.

Julkisella sektorilla asiakkaitani ovat pääasiassa kaupunkien, kuntien ja julkisoikeudellisten yhteisöjen sosiaalitoimen, koulutoimen, nuorisotoimen, työvoimahallinnon, vammais- vanhustyön alueelta.  Työskentelyni pääpainopistealue on työnohjaus ja valmennus kaikilla työntekijätasoilla. Mukaan mahtuu myös useita projekteja joissa on kehitetty ja kehitetään organisaation sisäistä, tai organisaatioiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Yritysmaailmassa työskentelyni sisältöä ovat olleet muun muassa tulosta kasvattavaan, arvostavaan vuorovaikutukseen liittyvät koulutukset ja projektit, esimiesten valmennusprosessit sekä osastojen välisen sisäisen asiakkuuden kehittämisprojektit.

Vierasta minulle ei myöskään ole taiteen maailma, esim. ammattiteatterit. 

Kaikki asiakkaani ovat opettaneet minulle vuosien varrella jotakin. Toivon, että voimme yhdessä jalostaa ja jakaa oppimaani myös teidän työyhteisönne hyväksi.

 työnohjaus, ratkaisukeskeisyys, ratkaisukeskeinen työnohjaus, työnohjaus, arvostava vuorovaikutus, työhyvinvointi, coach, coaching,  työnohjaus, voivavarakeskeisyys, työnohjaus, ratkaisukeskeisyys 

             Frogleap Oy, Valkovuokontie 14 A, 01350 VANTAA                 

pekka.vaananen@frogleap.fi

   040 - 524 3157